Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz - zorganizowanie i przeprowadzenie Grand Prix

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz
ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, tel. (022) 207 14 10, (022) 560 12 20, fax (022) 560 12 60
wsz@zoliborz.org.pl, www.zoliborz.org.pl

Warszawa, dnia 25.06.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(zamówienie o wartości do 14.000 euro netto)

Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia Grand Prix Żoliborza w Siatkówce Kobiet i Mężczyzn 2012.

Uczestnicy: dorośli i młodzież (min. 16 lat).

Miejsce realizacji: Hala Sportowa przy SP 267, ul. Braci Załuskich 1
Terminy: 29 wrzesień
27 październik
24 listopad
15 grudzień

Zakres usługi: organizacja i przeprowadzenie cyklu turniejów w siatkówkę, zapewnienie obsługi sędziowskiej, medycznej i technicznej.
Koszty obejmujące zakup:
a) pucharów, medali, dyplomów i nagród dla 3 najlepszych drużyn (w 2 kategoriach),
b) wody dla uczestników turnieju,
zostaną pokryte z wpisowego (opłata pobierana przez oferenta) nie większego niż 80 zł. (od drużyny za każdy turniej). Drużyny szkolne z Dzielnicy Żoliborz zwolnione będą
z wpisowego.

Ocena ofert: cena - 100%

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie tabeli kosztorysowej oraz formularza ofertowego (w załączeniu) i przesłanie oferty na adres sport@zoliborz.org.pl wraz opisem realizacji usługi lub dostarczenie jej osobiście do kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, 01-627 Warszawa
ul. Słowackiego 6/8, najpóźniej do 4 lipca 2012 r. /środa/.

Tabela kosztorysowa

Grand Prix Żoliborza w Siatkówce Kobiet i Mężczyzn

L.p. Nazwa pozycji kosztorysowej Kwota
1. Obsługa sędziowska
2. Obsługa techniczna
3. Obsługa medyczna (lekarz lub ratownik medyczny)
4. Sprzątanie po imprezie
SUMA