Zgłoś sugestię

e-GPA Portal

WTO-logo.gif

Na portalu internetowym Światowej Organizacji Handlu udostępniony zostało Zintegrowany Zasób Informacji o Dostępie do Rynku Zamówień Publicznych (e-GPA Portal).


Jest to narzędzie elektroniczne zapewniające dostęp do informacji o zamówieniach objętych zrewidowanym Porozumieniem ws. Zamówień Rządowych (GPA), łącznie z wiążącymi się z nimi informacjami, które strony GPA są zobowiązane dostarczyć.

Zawartość portalu oraz jego dodatkowe funkcje będą stopniowo uzupełniane.

Portal e-GPA powinien być pomocny zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców ubiegających się o zamówienie w państwach członkowskich GPA. Zachęcamy do korzystania z portalu.

Narzędzie dostępne jest pod następującym linkiem:
https://e-gpa.wto.org/en/Help/QuickAccess