Zgłoś sugestię

NIK o zimowym utrzymaniu dróg krajowych w olsztyńskiej GDDKiA

logo-nik.jpg

Olsztyński oddział GDDKiA nie przestrzegał zasad uczciwej konkurencji i ustalał warunki udziału w przetargach na zimowe dyżury utrzymania dróg tak, aby ograniczyć krąg wykonawców.


Zdarzały się również przypadki, że w przetargach uczestniczyli pracownicy, którzy byli powiązani rodzinnie z wybranymi wykonawcami. Ponadto Generalna Dyrekcja dopuszczała do łamania prawa pracy, gdyż zatrudnionym nie zapewniano ustawowego wypoczynku.

Co roku GDDKiA organizuje w całym kraju zimowe dyżury. Zadaniem dyżurujących osób jest wysyłanie pługów, solarek i piaskarek wszędzie tam, gdzie są one niezbędne do właściwego utrzymania dróg. Kontrolerzy NIK zbadali, jak oddział GDDKiA w Olsztynie koordynował zimowe utrzymanie dróg krajowych.

Więcej na ten temat pod tym linkiem.
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zimowym-utrzymania-drog-krajowych-w-nbsp-olsztynskiej-gddkia.html