Zgłoś sugestię

VII konferencja Zamówień Publicznych

konferencja.png

VII Konferencja Zamówień Publicznych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego praktycy zamówień publicznych dyskutują na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych.


Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się uczestnicy rynku zamówień publicznych. Kanwą dyskusji tegorocznej konferencji są zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Konferencja odbędzie się 25 lutego 2015 r. w Warszawie w Hotelu Marriott.

Udział w konferencji jest płatny.

Szczegółowe informacje dostępna na:
www.lex.pl/zamowieniapubliczne