Zgłoś sugestię

Zbliża się termin rocznych sprawozdań zamawiających

sprawozdania.jpg

Zamawiający mają obowiązek przekazywania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.


Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2014 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2015 r.

Więcej na temat sposobu składania sprawozdań można przeczytać na stronie UZP.

http://uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1223