Zgłoś sugestię

Dwugłos RIO. Izby odmiennie interpretują przepisy w sprawie uchwał śmieciowych

Śmieci.jpg

RIO w Olsztynie przedstawiła gminom pierwotny komunikat resortu środowiska, zgodnie z którym wszystkie uchwały w sprawie opłat śmieciowych straciły moc 1 lutego. Odmienne stanowiska prezentują izby z Bydgoszczy i Lublina.


Samorządy nadal nie mają pewności jak do kwestii obowiązywania po 1 lutego dotychczasowych uchwał gmin wydanych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą podchodzić organy nadzoru. Wciąż nie ma też stanowiska Krajowej Rady RIO w tej sprawie.

Oficjalne stanowisko zajęły jak na razie m.in. RIO Bydgoszcz i Lublin. Obie izby uznały, że 1 lutego ważność straciły tylko te uchwały, w których określono wyższe stawki opłat za śmieci niż przyjęte w nowej ustawie śmieciowej.

Cały tekst pod tym linkiem
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/148387/Dwuglos-RIO--Izby-odmiennie-interpretuja-przepisy-w-sprawie-uchwal-smieciowych