Zgłoś sugestię

Odpowiedź UZP na interpelację poselską, dotyczącą terminów wnoszenia odwołań

termin.jpg

W dniu 3 marca 2015 r. została przekazana przez UZP odpowiedź na interpelację poselską, dotycząca terminów wnoszenia odwołań określonych w ustawie Pzp.


Odpowiedź dotyczy terminów wnoszenia odwołań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, do których zastosowanie ma rozporządzenie Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów.

W odpowiedzi Urząd Zamówień Publicznych wykazuje, iż sobota jest dniem wolnym od pracy a więc jeżeli w tym dniu upływa termin wniesienia odwołania to przedłuża się on automatycznie do poniedziałku.


Pełna treść odpowiedzi oraz treść interpelacji poselskiej, znajduje się pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3135