Zgłoś sugestię

Seminarium PARP nt. przetargów publicznych organizowanych przez UNIDO, 6 maja 2015 r., Warszawa

onz.gif

W siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83) odbędzie się seminarium pn. Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO); możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców. Dla polskich przedsiębiorców będzie to unikalna okazja do zapoznania się z możliwościami współpracy z UNIDO. Liczba uczestników seminarium jest ograniczona. Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem proszeni są o wypełnienie do 29 kwietnia br. formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie PARP.


Podczas spotkania przedsiębiorcy zapoznają się z procedurą przetargu publicznego w systemie ONZ z uwzględnieniem specyfiki UNIDO - od momentu rejestracji na portalu przetargowym do przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Przedstawione zostaną także możliwości współpracy polskiego biznesu z UNIDO.

Do uczestnictwa w spotkaniu PARP zachęca szczególnie tych przedsiębiorców, których profil działalności jest spójny z zapotrzebowaniem UNIDO, zgodnie z rekomendacją w zakresie najczęściej zamawianego przez Agencję sprzętu i usług.

Program seminarium i więcej informacji o spotkaniu dostępne pod linkiem: www.parp.gov.pl