Zgłoś sugestię

Prawie 596 tys. złotych z KBW na obsługę medialną związaną z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi

kasa na kampanie wyborcza

Przedmiotem przetargu było opracowanie strategii i schematu komunikacji społecznej, projektu kampanii informacyjnej wyborów powszechnych w 2015 r. tj. wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i ich realizacja, organizacja i prowadzenie.


Do przetargu stanęły trzy firmy: Marketing&Communications Consultants, Profile Sp. z o.o. oraz Golden Frame Media. Najwyżej oceniono ofertę Profile (97,06 pkt), z ceną 595320,00 PLN. Pozostałe firmy zdobyły: 96,78 pkt (Marketing&Communications Consultants) i 95,57 pkt (GFM). Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 566130,08 PLN.

Przetarg dotyczył min:
- zasad dostarczania opinii publicznej ogólnej wiedzy na temat procesów wyborczych, w tym nt. przebiegu przygotowań do wyborów i przebiegu samych wyborów,
- kompleksową obsługę dziennikarzy (w siedzibie, jak i poza siedzibą Zamawiającego) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r., obejmująca w szczególności:
- opracowywanie projektów komunikatów prasowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- przygotowywanie projektów innych materiałów prasowych na konferencjach prasowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- opracowanie projektu kampanii informacyjnej wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. i realizacja projektu w mediach radiowych i telewizyjnych, obejmującej informacje, wyjaśnienia i komunikaty związane z zarządzonymi wyborami, zasadami ich przeprowadzania, terminami wynikającymi z kalendarza wyborczego oraz obowiązującymi w wyborach przepisami prawnymi,
- koncepcji scenografii Studia Wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej w wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. i realizacja tej koncepcji,
- organizacji i obsługi Studia Wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej w wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. w zakresie wystąpień PKW w Studiu Wyborczym,
- opracowanie projektów informacji nt. przebiegu przygotowań do wyborów i przebiegu samych wyborów w dniu głosowania, przed pierwszym i między kolejnymi wystąpieniami PKW w Studiu Wyborczym i realizacja projektu.

Kryteria oceny ofert zastosowane w przetargu:
1 - Cena - 30
2 - Koncepcja kampanii informacyjnej - 30
3 - Koncepcja scenograficzna Studia Wyborczego PKW - 15
4 - Koncepcja infografiki wykorzystywanej podczas Studia Wyborczego PKW i kampanii informacyjnej - 15
5 - Koncepcja realizacji kompleksowej obsługi dziennikarzy - 10

Jak liczone były punkty za poszczególne elementy kryteriów, opis przedmiotu zamówienia, warunki stawiane oferentom i więcej szczegółów ściśle opisane jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokument dostępny jest w bazie Grupa Biznes Polska pod numerem ogłoszenia: 10292906.

źródło: BZP; Nr dokumentu 21141 - 2015
Autor: Grupa Biznes Polska