Zgłoś sugestię

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - publikacja

ue.jpg

Dostępna jest nowa publikacja Urzędu Zamówień Publicznych pt. "Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych".


W publikacji omówione zostały regulacje prawne trzech dyrektyw w zakresie zamówień publicznych, które opublikowano w dniu 28 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj.:
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE,
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE oraz
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.

Publikacja dostępna jest pod linkiem.
http://uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7949