Zgłoś sugestię

Ankieta dotycząca obszarów tematycznych wymagających wsparcia przez UZP

ankieta.jpg

Dążąc do jak najpełniejszego wsparcia uczestników systemu zamówień publicznych w zakresie prawidłowego i efektywnego udzielania zamówień publicznych oraz podnoszenia kompetencji osób zaangażowanych w ten proces, UZP udostępnia ankietę, której efekty mają na celu optymalne dostosowanie działalności edukacyjnej UZP do oczekiwań uczestników systemu zamówień publicznych.


Państwa uwagi i sugestie wpłyną na kształt dalszych działań edukacyjnych realizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, przyczyniając się do podniesienia ich jakości i celowości.

Link do ankiety:
http://ankieta.uzp.gov.pl:8080/ankieta/