Zgłoś sugestię

Publikacja tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

tekst_jednolity.jpg

W dniu 30.10.2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1481 zamieszczone zostało Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.


Jednocześnie przedstawiamy państwu link do strony internetowej Dziennika Ustaw zawierającej opublikowane Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1481/1.

Tekst obwieszczenia zawierający tekst jednolity rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce "Prawo krajowe/Akty wykonawcze/Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów."