Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 22571793 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:pozwolenie - Polska
Data dodania oferty:2022-01-17
Przedmiot ogłoszenia:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wbudowanymi, garażem podziemnym, 16 miejscami parkingowymi i murami oporowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, doziemną instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja elektryczną, doziemną nN, oświetlenia terenu, instalacjami elektrycznymi doziemnymi zasilającymi, budową i rozbiórką odcinka sieci elektrycznej kablowej średniego napięcia

Województwo podlaskie
Państwo: Polska
Branże
  • brukarskie usługi
  • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
  • budowa obiektów pod klucz
  • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
  • linie elektryczne, przyłącza
  • elektroinstalatorstwo
  • aleje spacerowe, mała architekt.
  • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego