Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 20126463 aktualne
Kategoria ogłoszenia:pozwolenie - Polska
Data dodania oferty:2020-10-29
Przedmiot ogłoszenia:

ROZBUDOWA PIEKARNI o nową hale produkcyjno-magazynową z parkingami, drogami wewnętrznymi, placami, zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe, płytą fundamentową pod zbiorniki technologiczne, murami oporowymi wraz z infrastrukturą techniczną w postaci wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, technologicznej, deszczowej i elektrycznej

Województwo mazowieckie
Państwo: Polska
Branże
  • brukarskie usługi
  • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
  • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
  • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
  • kanalizacje sanitarne
  • zbiorniki
  • przebudowy, dobudowy, rozbudowy - przemysłowe
  • niwelacje terenu roboty ziemne