Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 18169365 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-10-18
Przedmiot ogłoszenia:

,, Prace restauratorskie w drzewostanie zespołu pałacowo-parkowego "

Województwo kujawsko-pomorskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-10-25
Kod CPV:72211300-7,77211400-6,45233161-5,31523200-0
Branże
  • pielęgnacja zieleni miejskiej
  • aleje spacerowe, mała architekt.
  • wycinka drzew przy drogach i w mieście
  • zabytki konserwacje
  • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
  • inwentaryzacje
  • geodezyjna obsługa budownictwa
  • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
  • inwentaryzacje - geodezyjne