Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-20
Przedmiot ogłoszenia:Adaptacja lokalu
Organizator:Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
Adres: ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
lubuskie, pow. żarski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 869 70 11
Opis:Adaptacja lokalu na potrzeby FUP Żary, Plac Inwalidów 9, 68-200 Żary
Specyfikacja:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
www.poczta-polska.pl w zakładce przetargi.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 02.08.2018 roku do godz. 10:45 na adres:
,,Poczta Polska Spółka Akcyjna"
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
I piętro pok. nr 115 - SEKRETARIAT
Termin składania:2018-08-02
Wymagania:Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja
i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania
nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny. Zakres ujawnianych informacji zawarty został
w Rozdziale X SIWZ.
Numer dokumentu:PI.TPZPoz.2600.062.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: