Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26460357 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Badania toksykologiczne
Organizator:Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/871892
Opis:Badania toksykologiczne - medycyna sądowa
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/871892
Termin:
Zamieszczenia : 08-01-2024 15:34:00
Składania : 10-01-2024 11:00:00
Otwarcia : 10-01-2024 11:05:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/871892
Termin składania:2024-01-10
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych, którego przedmiotem jest: Sukcesywne wykonywanie jakościowych i ilościowych badań toksykologicznych oraz analizy na potrzeby Zakładu Medycyny Sądowej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Iwona Ceglińska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 871892
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: