Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22255312 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-11-18
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przy Metrze" w Warszawie
Adres: AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 36 LOK. U-128, 02-797 WARSZAWA
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 370-26-72; 22 370-26-74, 22 648 74 73
Opis:Badanie sprawozdania finansowego za lata 2021;2022 i 2023.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" za lata 2021;2022 i 2023" w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (liczy się data wpływu) na adres Spółdzielni : 02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U-128.
TERMIN SKŁADANIA ofert: 02.12.2021r.
Termin składania:2021-12-02
Kontakt:Szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu ofert można uzyskać pod numerami tel.
22 370-26-72; 22 370-26-74.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: