Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21854441 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-08
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego spółki oraz badanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych z dotacji
Organizator:APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O
Adres: Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:504 302 640
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/282670
Opis:Badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz badanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych z dotacji za rok 2021 i 2022 (badanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych z dotacji - opcja)
Opis postępowania:

1. Przedmiotem zapytania jest wycena badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022 oraz badania prawidłowości wykorzystania środków finansowych z dotacji za lata 2021 lub 2022 (opcjonalnie).
2. Pełna treść opisu przedmiotu zamówienia została zawarta w Rozdziale I Zapytania o informację cenową.

Grupa asortymentowa:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/282670
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-09-08 15:15:00 2021-09-14 11:00:00
Termin składania:2021-09-14
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O
Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
ANETA KOWALCZUK
504 302 640
aneta.kowalczuk@akmf.pl
Zamawiający: APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.
Numer dokumentu:AKMF/ZZA/RFI/2021/16
Źródło: Internet i własne
Załączniki: