Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2017-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Boisko wielofunkcyjne
Organizator:Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Adres: ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 320-51-00 fax 58 320-51-05
E-mail:
Opis:Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska - boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej nr 29, ul. Miałki Szlak 74, działka nr 184/2" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017-realizacja I etapu robót
Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 3 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 (recepcja - budynek Amber Expo, główne wejście - parter) lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl w terminie do 15.09.2017r. do godz. 15:00.
Termin składania:2017-09-15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania: 15 grudnia 2017
Wymagania:Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją projektową stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia.
DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, ze zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
Numer dokumentu:I/PU/364/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: