Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-05
Przedmiot ogłoszenia:Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków
Organizator:Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Adres: Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
Województwo / powiat: małopolskie, pow. tarnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 146535527
E-mail:
Opis:Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.
Szczegółowy opis zawarty w załącznikach.
Miejsce i termin składania ofert: Koniec terminu składania ofert
2018-04-25
Termin składania:2018-04-25
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2018-08-30
Wymagania:Dodatkowe informacje
W załączniku.
Całość zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym dokumentacja projektowa, dostępna jest również na stronach https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski,a,1437297 ,zapytanie-ofertowe-budowa-biologicznych-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-w-gminie-rzepiennik-strzyz.html oraz http://www.rzepiennik.pl/
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
Cena 88
Okres gwarancji 12
Opis sposobu przyznania punktacji
W załączniku
Numer dokumentu:55/05/04/2018
Źródło: Internet i własne - ARIMR
Załączniki: