Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-22
Przedmiot ogłoszenia:BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Organizator:Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie
Adres: ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/877333
Opis:PSONI/ZP/1/2024 BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO- PRZY UL. KOLEJOWEJ W MIŁOMŁYNIE- ZESPÓŁ WSPOMAGANEJ SPOŁECZNOŚCI MIESZKANIOWEJ
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/877333
Termin:

Składania : 06-02-2024 09:00:00

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/877333
Termin składania:2024-02-06
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem.
Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
Forma i sposób złożenia oferty został opisany w SWZ.
Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" służy do:
Zadawania pytań Zamawiającemu,
Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
Przesłania odwołania/inne.
Komunikacja w postępowaniu odbywa się zgodnie z zapisami SWZ.
SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW ZOSTAŁ OPISANY W SWZ (proszę nie sugerować się opisem zawartym w formularzu platformy)
Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Formularz
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp.
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Anna Rudnicka
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 877333, PSONI/ZP/1/2024
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: