Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-23
Przedmiot ogłoszenia:Budowa chodnika
Organizator:Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Adres: ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56 66-93-100 (sekretariat) fax 56 66-12-109
Opis:Budowa chodnika łączącego ul. Łukasiewicza z ul. Fałata
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu kieruje zapytanie dotyczące kosztów opracowania dokumentacji budowlanej oraz realizacji robót budowlanych dla zadania:
1. Budowa chodnika łączącego ul. Łukasiewicza : ul. Fałata
zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Koperty opisane ,,Budowa chodnika łączącego ul. Łukasiewicza z ul. Fałata" z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do PFU) prosimy składać w terminie do 03 kwietnia 2018r. do godz.: 14:45 na adres Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159.
Termin składania:2018-04-03
Numer dokumentu:MZD.IR.271.PFU.6.2018.AŁ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: