Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17182592 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-04-16
Przedmiot ogłoszenia:

Budowa ciągu pieszo - rowerowego (w procedurze zaprojektuj i wybuduj)

Województwo zachodniopomorskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-05-13
Kod CPV:45230000-8,44132000-4,44000000-0,45000000-7,45111200-0,45111291-4,45233200-1,45232400-6,45233290-8,71000000-8,71355000-1
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • szyldy, tabliczki, akces. reklamowe
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • projekty - ogrodnictwo
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • niwelacje terenu roboty ziemne