Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 19060800 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-04-01
Przedmiot ogłoszenia:

Budowa elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych i rowerzystów

Województwo dolnośląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2020-04-24
Kod CPV:45000000-7,71220000-6,71322000-1,71300000-1,71320000-7,45450000-6,45111300-1,45112710-5,45111200-0,45231100-6,45231300-8
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • inwentaryzacje - oceny stanu technicznego
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • drogowa sygnalizacja świetlna
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geologia, badania geologiczne
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - teletechniczne, alarmowe, komputerowe - instalacje
 • usługi wojskowe/policyjne/straży pożarnej
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • rurociągi kablowe
 • projekty - sygnalizacja świetlna
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • projekty - ogrodnictwo
 • archeologiczne prace, nadzór
 • niwelacje terenu roboty ziemne