Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-02-02
Przedmiot ogłoszenia:Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej oraz zimnej wody wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
Organizator:Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle
Adres: ul. 3-go Maja 40,, 38-200 Jasło,
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jasielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon ( 13 ) 44640-40 , 44640-49 wew. 30 lub 693 182 090
Opis:budowa instalacji ciepłej wody użytkowej oraz zimnej wody wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 - go Maja 36 w Jaśle .
Miejsce i termin składania ofert: Ostateczny termin składania ofert w terminie do 26 luty 2018 r. godz. 1530
w sekretariacie siedzibie Zamawiającego .
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 27 lutego 2018 r. godz. 11 00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6 ( świetlica ).
Termin składania:2018-02-26
Wadium:10 000,00 zł.
Wymagania:Specyfikację istotnych warunków Zamówienia dla w/w zadań nr 1/KUC/18 można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1, ul. 3-go Maja 40, 38-200 Jasło w godz. od 7 00 do 15 00 w cenie za jedną specyfikację cenę 50 zł. netto + VAT .
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie
wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy), które należy wnieść w terminie do dnia 26 lutego 2018 r. przelewem na konto Spółdzielni.
Kontakt:Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Czesław Wasąg
telefon ( 13 ) 44640-40 , 44640-49 wew. 30 lub 693 182 090 w godz. od 7 00 do 15 00 .
Źródło: Internet i własne
Załączniki: