Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Budowa instalacji fotowoltaicznej
Organizator:PIEKARNIA "WAROWNY" S.C AGATA SIWEK, DARIUSZ WAROWNY
Adres: Długa 59, 08-550 Kłoczew
Województwo / powiat: lubelskie, pow. rycki
Państwo: Polska
NIP:PL5060058974
Telefon / fax:601 805 684
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/132305
Opis:Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Piekarnia Warowny s.c.
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.15.01.00-06-0113/22 - Instalacje do produkcji energii z OZE w firmie Piekarnia Warowny s.c.

Część 1
Budowa instalacji fotowoltaicznej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 49,68 kWp ale nie więcej niż 50 kWp.
Prace będą odbywały się na dachu budynku Zmawiającego mieszczących się przy Ul. Długiej 59, 08-550 Kłoczew, na działce o nr 1103/1.
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-11-10
Termin składania:2022-11-10
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
rycki
Gmina
Kłoczew
Miejscowość
Kłoczew
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-10-26
Data ostatniej zmiany
2022-10-26 15:37:05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: 60%
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja: 20%
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas reakcji serwisowej: 20%
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Kontakt:Osoby do kontaktu
Dariusz Warowny
tel.: 601 805 684
e-mail: dariuszwarowny@wp.pl
Kod CPV:09331200-0, 09332000-5, 45000000-7, 45261215-4, 45310000-3
Numer dokumentu:2022-11645-132305, 1/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: