Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-08
Przedmiot ogłoszenia:Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem magazynu energii
Organizator:Eco Concept Sp. z o.o
Adres: Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Zamość
Państwo: Polska
NIP:PL9223054948
Telefon / fax:512 295 700
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125567
Opis:Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem magazynu energii w firmie Eco Concept Sp. z o.o.
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.15.01.00-06-0164/22 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Eco Concept Sp. z o.o.

Część 1
Budowa instalacji fotowol.. wraz z montażem magazynu energii

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy co najmniej 49,92 kWp ale nie więcej niż 50 kWp oraz montaż magazynu energii ( 2 szt.) o łącznej pojemności do 20 kW.
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-23
Termin składania:2022-09-23
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Zamość
Gmina
Zamość
Miejscowość
Zamość
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-08
Data ostatniej zmiany
2022-09-08 15:54:10

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: 70%
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja: 15%
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas reakcji serwisowej: 15%
Szczegóły zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Kontakt:Osoby do kontaktu
Maciej Kubina
tel.: 512 295 700
e-mail: biuro@eco-concept.pl
Kod CPV:09331200-0, 09332000-5, 45000000-7, 45261215-4, 45310000-3
Numer dokumentu:2022-43138-125567, 1/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: