Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17320090 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-05-14
Przedmiot ogłoszenia:

Budowa parkingu

Województwo mazowieckie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-05-30
Kod CPV:45000000-7,71220000-6,45231400-9,45316110-9,45233222-1,45223300-9,34922100-7,31520000-7,34928200-0,71000000-8
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • inwentaryzacje - oceny stanu technicznego
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura