Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-22
Przedmiot ogłoszenia:Budowa pomostu rekreacyjnego
Organizator:GMINA DZIERŻONIÓW
Adres: ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (74) 832-56-95, fax. (74)832-56-94
E-mail:
Opis:Gmina Dzierżoniów zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. ,,Budowa pomostu rekreacyjnego w obrębie Dworskich Stawów w Piławie Dolnej". Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia oraz formularze niezbędne do złożenia oferty przesłano w formie elektronicznej.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Dzierżoniów, Ul. Piastowska 1; 58- 200 Dzierżoniów. Biuro Obsługi Klienta (BOK, pokój 122). TERMIN SKŁADANIA ofert: 26 października 2020 roku, do godz. 12.00.
Termin składania:2020-10-26
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin realizacji: do 10 grudnia 2020r.
Wymagania:Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Numer dokumentu:IR.271.41.2020-3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: