Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-17
Przedmiot ogłoszenia:Budowa przewodu wodociągowego
Organizator:Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
Adres: ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 52 58 60 984 Faks: 52 58 60 583
E-mail:
Opis:Nazwa zamówienia: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Frycza - Modrzewskiego spinającego sieć wodociągową w ul. Bydgoskiej z ul. Zakładową w Bydgoszczy
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
- sieci wodociągowej z rur PE100RC, SDR11, 0110x10,0 mm metodą przewiertu sterowanego -- długość 54 m.
Specyfikacja:2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.mwik.bydgoszcz.pl
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin składania ofert
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 - Biuro Obsługi Klienta.
Termin: 26.09.2018 godz. 12:00.
Termin składania:2018-09-26
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:5. Kryteria oceny ofert - cena bez podatku VAT.
Kod CPV:45231300-8, 45233142-6.
Numer dokumentu:Z-215/Rb/RZ/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: