Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-03
Przedmiot ogłoszenia:Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków
Organizator:BZK i Wspólnicy Sp. z o.o
Adres: Połczyńska 97a, 01-303 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL5223061461
Telefon / fax:+48 22 532 97 61
E-mail:
Strona www:https://zakupy.bzkgroup.pl
Opis:Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych przy Ul. Połczyńskiej w Warszawie _ Drukarnia Perfekt SA _ BZK Nieruchomości
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. (Obsługujący Zaproszenie) zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu zakupowym polegającym na realizacji prac dot. przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku BZK Sp. z o.o. Nieruchomości Sp. k. w Warszawie przy Ul. Połczyńskiej 97A i Drukarni Perfekt S.A przy Ul. Połczyńskiej 99.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Prace budowlane 1 komplet -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zakupy.bzkgroup.pl/zapytania_email,80122,0c59cdc2503ef2319e9ba065276b46fc.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
20- 05- 2024 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
12- 06- 2024 16: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zakupy.bzkgroup.pl/zapytania_email,80122,0c59cdc2503ef2319e9ba065276b46fc.html
Termin składania:2024-06-12
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Ofertę sporządzono w oparciu o dokumentację projektową
Termin ważności oferty: minimum 3 miesiące od terminu zakończenia składania ofert
Termin płatności: 30 dni
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 70%
Termin realizacji - 10%
Gwarancja - 10%
Doświadczenie referencje - 10%
Dodatkowe warunki formalne:
Do oferty należy załączyć uzupełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 5 do postępowania w wersji podpisanej PDF oraz w wersji edytowalnej. Plik zawiera 3 arkusze (zakładki).
Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
358 Bakoma Bis Sp. z o.o.
352 Bakoma Sp. z o.o.
356 BIOAGRA-OIL S.A
357 BIOAGRA S.A.
423 BZK ALCO S.A.
353 BZK sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k.
355 Komagra Sp. z o.o.
354 Polskie Młyny S.A.
424 STAOIL Sp. z o. o.
421 Zakłady Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Kielcach
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się z bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Paweł Śnieżek
tel: +48 22 532 97 61
e-mail: sniezek_p@bzk.pl
Numer dokumentu:Z166/75255
Źródło: Internet i własne
Załączniki: