Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 24164720 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg tryb podstawowy - Polska
Data dodania oferty:2022-11-08
Przedmiot ogłoszenia:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Województwo wielkopolskie
Państwo: Polska
Termin składania:2022-11-30
Kod CPV:45000000-7, 45300000-0, 45232451-8, 45232000-2, 45231400-9, 45231000-5, 45317000-2, 45316000-5, 32333100-7, 35125300-2
Branże
 • budowa rozbudowa wysypisk
 • brukarskie usługi
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • inwentaryzacje
 • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • elektroinstalatorstwo
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • kontenery przemysłowe, mieszkalne
 • wózki przemysłowe
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • bramy, furtki ogrodzeniowe
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • szyldy, tabliczki, akces. reklamowe
 • pojemniki, kontenery na śmieci
 • monitoring wizyjny, urządzenia
 • wagi przemysłowe
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • rurociągi kablowe
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • instalacje odgromowe
 • niwelacje terenu roboty ziemne