Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 16629205 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-01-09
Przedmiot ogłoszenia:

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj"

Województwo małopolskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-01-30
Kod CPV:45000000-7,71222000-0,71320000-7,45100000-8,45222000-9,45314300-4,45316110-9
Branże
 • budowa rozbudowa wysypisk
 • brukarskie usługi
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • budowa obiektów pod klucz
 • nadzór budowlany
 • inwentaryzacje
 • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • urządzenia techniczne wod-kan, prace
 • linie elektryczne, przyłącza
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • hale przemysłowe, konstrukcje stalowe
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • bramy, furtki ogrodzeniowe
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - konstrukcje inżynierskie
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - teletechniczne, alarmowe, komputerowe - instalacje
 • projekty - architektoniczne
 • pojemniki, kontenery na śmieci
 • alarmowe systemy, przyzywowe
 • monitoring wizyjny, urządzenia
 • usługi ślusarskie
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • transmisja danych, światłowody, linie, przyłącza
 • rozbudowa budowa oczyszczalni
 • wagi przemysłowe
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - składowiska odpadów
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • fundamenty
 • nadzór budowlany - kubatura, budynki
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • prace ślusarskie - budowle, konstrukcje
 • prace ślusarskie - barierki, schody, podesty, bramy