Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17509137 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-17
Przedmiot ogłoszenia:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Województwo małopolskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-07-01
Kod CPV:45200000-9,71220000-6,71242000-6,79421200-3,45000000-7,45222110-3,45111200-0,45112710-5,45231300-8,45232130-2,45232410-9
Branże
 • budowa rozbudowa wysypisk
 • brukarskie usługi
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • budowa obiektów pod klucz
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • elektroinstalatorstwo
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • kontenery przemysłowe, mieszkalne
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • bramy, furtki ogrodzeniowe
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - architektoniczne
 • pojemniki, kontenery na śmieci
 • kolczatki, szlabany, progi zwalniające
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • projekty - składowiska odpadów
 • studnie głębinowe - modernizacje, wykonanie
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • niwelacje terenu roboty ziemne