Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 18139410 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-10-14
Przedmiot ogłoszenia:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Województwo wielkopolskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-10-31
Kod CPV:45223000-6,71320000-7,45111200-0,45200000-9,45332400-7,45316100-6,45315100-9,45311200-2,45233140-2,45400000-1,45342000-6
Branże
 • budowa rozbudowa wysypisk
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • budowa obiektów pod klucz
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geologia, badania geologiczne
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • kontenery przemysłowe, mieszkalne
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - teletechniczne, alarmowe, komputerowe - instalacje
 • przeciwpożarowe zabezpieczenia, gaszenie gazowe
 • monitoring wizyjny, urządzenia
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • wagi przemysłowe
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - składowiska odpadów
 • inwentaryzacje - geodezyjne