Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16655037 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-01-14
Przedmiot ogłoszenia:Budowa schodów zewnętrznych
Organizator:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,PRZY METRZE"
Adres: AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 36/U128, 02-797 WARSZAWA
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22/370-26-96
Opis:,,Budowa schodów zewnętrznych z poziomu terenu na poziom parteru budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lasek Brzozowy 1 w Warszawie wraz
z przebudową części parteru".
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert wyznaczono do dnia: 31.01.2019r. godz. 10;30 w Biurze
Podawczym Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy Metrze" (I piętro Galeria Ursynów
lokal U-128) - al. KEN 36/U128 w Warszawie.
Otwarcie ofert:o Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu: 31.01.2019r. godz. 11;00 w siedzibie Spółdzielni - Sala konferencyjna pokój 128E w Biurze Obsługi Mieszkańców (I piętro Galeria Ursynów lokal U-128) - al. KEN 36/U128 w Warszawie.
Termin składania:2019-01-31
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji robót: IV-XI.2019 r. (nie dłużej jednak niż 12 tygodni).
Wadium:nie wymagane
Kontakt:Osoby wyznaczone do kontaktu z oferentami:
w sprawach SIWZ: Joanna Zimochocka - tel. 22/370-26-96;
w sprawach technicznych: Jakub Kopyś - tel. 22/370-27-14.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: