Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-25
Przedmiot ogłoszenia:Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R
Organizator:Gmina Kąty Wrocławskie
Adres: Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wrocławski
Państwo: Polska
NIP:PL9130005147
E-mail:
Strona www:https://katywroclawskie.logintrade.net
Opis:,,Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków - Sadowice" - naprawa gwarancyjna nawierzchni drogi rowerowej w Nowej Wsi Kąckiej"
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa gwarancyjna nawierzchni drogi rowerowej w Nowej Wsi Kąckiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót naprawczych drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś Kącka - Kąty Wrocławskie na długości ok.100 m i szerokości 2 m w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków - Sadowice" -naprawa gwarancyjna nawierzchni drogi rowerowej w Nowej Wsi Kąckiej" obejmujących swoim zakresem następujące zadania:
a) wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami i wyniesienie czasowej organizacji ruchu na czas budowy;
b) rozebranie istniejącego asfaltu na długości ok. 100 m i szerokości 2 m;
c) uzupełnienie i dogęszczenie kruszywa na całej powierzchni;
d) przełożenie obrzeży na długości ok. 100 m;
e) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej AC 8S 35/20 o powierzchni ok. 200 m2 i grubości 4 cm;
f) uzupełnienie i dogęszczenie skarpy;
g) wywóz i zagospodarowanie odpadów powstałych w zakresie robót;
Szczegóły zadania i warunki realizacji zadania opisano w projekcie umowy
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Nazwa pozycji - #1 CPV/Indeks 1 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://katywroclawskie.logintrade.net/zapytania_email,169046,392370014980b28181bc2f94d345823e.html

TERMIN SKŁADANIA: 2024-07-02 10:00 Termin zadawania pytań: 2024-06-28 14:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://katywroclawskie.logintrade.net/zapytania_email,169046,392370014980b28181bc2f94d345823e.html
Termin składania:2024-07-02
Wymagania:Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Anna Niedźwiedzka
tel:
e-mail: anna.niedzwiedzka@katywroclawskie.pl
,,Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków - Sadowice" - naprawa gwarancyjna nawierzchni drogi rowerowej w Nowej Wsi Kąckiej"Osoba kontaktowa:
Anna Niedźwiedzka
tel:
e-mail: anna.niedzwiedzka@katywroclawskie.pl
Numer dokumentu:Z282/7312, ZP.271.54.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: