Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-09-21
Przedmiot ogłoszenia:Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami
Organizator:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
Adres: ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:41 34 94 101, 41 36 85 126
E-mail:
Strona www:https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/69484
Opis:Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Krzczonowice
Opis postępowania:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu ,,Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m. Krzczonowice".
2. Dane Techniczne:
1) typ obiektu: sieć gazowa ś/c;
2) lokalizacja: Krzczonowice;
3) długość sieci: L=4639m
(podana długość planowanego gazociągu jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowań formalno - prawnych i/lub środowiskowych; (Zamawiający dopuszcza zwiększenie długości gazociągu o 1,5 % w ramach wynagrodzenia Wykonawcy), przy czym:
a) Przyłącza Pe/ STAL dn 25/20/32/40mm - 13 szt. L= 105,5m
b) Gazociąg -PE 100RC typ 2 SDR11 dn 40 x 3,7 L=233m
c) Gazociąg -PE 100RC typ 2 SDR11 dn 63 x 5,8 L=1070m
d) Gazociąg -PE 100RC typ 2 SDR17,6 dn 90 x 5,2 L=3230,5
e) Zespół zaporowo-upustowy DN 80 - 2szt. f) zakres prac wykonać zgodnie z projektami budowalnymi.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązków Wykonawcy, wymagania materiałowe oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) - Załącznik nr 7 do Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: "SWZ"), stanowiącym jednocześnie jej integralną część.
Grupa asortymentowa: Budowa, przebudowa, remont gazociągów niskiego i średniego ciśnienia - A
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/69484
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2022-09-21 14:30:00 2022-10-04 09:00:00
Termin składania:2022-10-04
Uwagi:Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Kontakt:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
Alicja Snopczynska-Gut
Alicja.Snopczynska-Gut@psgaz.pl
Numer dokumentu:PSGKI.ZZSP.902.045.22
Źródło: Internet i własne
Załączniki: