Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 24100402 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-10-26
Przedmiot ogłoszenia:

Budowa stacji

Województwo podkarpackie
Państwo: Polska
Termin składania:2022-12-19
Kod CPV:45000000
Branże
 • kolej - roboty kolejowe
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • drogowa sygnalizacja świetlna
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • gabloty, półki wystawiennicze
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - kolejnictwo
 • projekty - teletechniczne, alarmowe, komputerowe - instalacje
 • projekty - architektoniczne
 • szyldy, tabliczki, akces. reklamowe
 • pojemniki, kontenery na śmieci
 • monitoring wizyjny, urządzenia
 • transmisja danych, światłowody, linie, przyłącza
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • projekty - sygnalizacja świetlna
 • udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • schody zewnętrzne, balustrady, poręcze
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • nadzór budowlany - kubatura, budynki
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • budownictwo - mosty wiadukty
 • niwelacje terenu roboty ziemne