Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-06
Przedmiot ogłoszenia:Budowa szatni
Organizator:Gmina Medyka
Adres: Medyka 288, 37-732 Medyka
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. przemyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon/fax 016-6715391, 016-6715376
Opis:Gmina Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na ,,Budowa szatni przy boisku w Hureczku"
2. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania pn. ,,Budowa szatni przy boisku w Hureczku" zakres prac obejmuje:

1. Dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.
2. Wykonanie izolacji termicznej stropu.
3. Wykonane robót wykończeniowych wnętrza - roboty okładzinowe płytkami, 2 - krotne szpachlowanie ścian, dostawa i montaż parapetów, 2 - krotne malowanie ścian z gruntowaniem, wykonanie elewacji zewnętrznych z dociepleniem ścian.
4. Wykonanie posadzek.
5. Montaż urządzeń instalacji elektrycznych.
6. Montaż urządzeń instalacji wod.-kan., c.o., i gazowej.
7. Wykonanie płyty odbojowej wokół budynku szatni.
8. Wykonie dojazdu.
Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w przedmiarze robót.

W ramach zadania należy wykonać prace wymienione w poniższej tabeli:

Numer
Podstawa
Opis
Jednostka
Ilość
Budowa szatni przy boisku w Hureczku.
1
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
1.1
KNRW 202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe ( z samozamykaczem)
m2
3,60
1.2
KNRW 202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe (z klamką i zamkiem łazienkowym)
m2
9,00
2
Element
Izolacja termiczna stropu

2.1
KNRW 202/608/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1?warstwa
m2
78,804
2.2
KNRW 202/608/4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa
m2
78,804
2.3
KNRW 202/1101/2 (1)
Wylewka betonowa, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na stropie, beton zwykły
m3
3,15
3
Tynki i okładziny, malowanie

3.1
KNRW 202/840/6
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x30?cm
m2
136,176
3.2
KNRW 202/840/8
Licowanie ścian płytkami - listwy narożnikowe
m
74,74
3.3
KNRW 202/830/4
Gładzie gipsowe, na ścianach 2-warstwowa
m2
131,523
3.4
KNRW 202/830/6
Gładzie gipsowe, na sufitach 2-warstwowa
m2
71,22
3.5
KNNR 2/1802/1 (1)
Parapety wewnętrzne, grubość 4?cm, szerokość do 30?cm, piaskowiec, wapień miękki, granit
m
12,40
3.6
KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
m2
202,743
3.7
KNRW 202/2601/1
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1?warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana
m2
139,838
4
Posadzki i wykładziny
4.1
KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10?mm
KROTNOŚĆ = 3
m2
70,98
4.2
KNRW 202/1111/3 (1)
Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30?cm
m2
70,98
4.3
KNRW 202/1115/2
Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej
m
95,24
5
Instalacja elektryczna
5.1
KNRW 508/301/7
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod konsolki, mechanicznie, w gazobetonie
szt.
68
5.2
KNRW 508/302/2
Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi?80?mm, 3 wyloty, przewód do 2,5?mm2, mocowana na zaprawę
szt.
68
5.3
KNRW 508/308/1
Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykręcany
szt.
11
5.4
KNRW 508/309/1 (1)
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5?mm2, końcowe
szt.
23
5.5
KNRW 508/504/3
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, przykręcane, końcowe
kpl.
16
6
Element
Instalacja wod.-kan., c.o., i gaz

6.1
KNNR 4/116/1 (1)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20?mm
szt.
30
6.2
KNNR 4/143/2
Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 200?dm3
kpl.
1
6.3
KNNR 4/127/1 (2)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)
próba
1
6.4
KNNR 4/128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m
119
6.5
KNNR 4/132/2 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn?20?mm
szt.
30
6.6
KNNR 4/140/2 (1)
Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn?20?mm
kpl.
1
6.7
KNNR 4/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn?15?mm
szt.
6
6.8
KNNR 4/137/8
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn?15?mm
szt.
5
6.9
KNNR 4/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi?110?mm
szt.
5
6.10
KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi?50?mm
szt.
17
6.11
KNNR 4/213/4
Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi?75?mm
szt.
1
6.12
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl.
6
6.13
KNNR 4/230/5
Postument porcelanowy do umywalek
kpl.
6
6.14
KNNR 4/233/3
Ustęp z płuczką, typu "kompakt"
kpl.
5
6.15
KNNR 4/232/2 (1)
Brodzik natryskowy
kpl.
4
6.16
KNNR 4/232/2 (3)
Brodzik natryskowy
kpl.
1
6.17
KI 1/101/1
Wyposażenie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych
kpl.
1
6.18
KNNR 4/218/1
Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi?50?mm
szt.
6
6.19
KNNR 4/304/2
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn?20?mm
m
6,50
6.20
KNNR 4/312/2 (2)
Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi?20?mm
szt.
2
6.21
KNNR 4/308/1
Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach - nakłady dodatkowe, Fi?20?mm
kpl.
1
6.22
KNNR 4/307/1 (1)
Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, za gazomierzem
szt.
1
6.23
KNR 31/215/2
Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne (do 26?kW), 2-funkcyjne
kpl.
1
7
Płyta odbojowa
7.1
KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20?cm
m2
71,94
7.2
KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu?10?cm
m2
71,49
7.3
KNR 231/104/2
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1?cm zagęszczenia
KROTNOŚĆ = 2
m2
71,49
7.4
KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3?cm
m2
71,49
7.5
KNR 231/401/1
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20?cm, grunt kategorii I-II
m
48,36
7.6
KNR 231/407/1
Obrzeża betonowe, 20x6?cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m
48,36
7.7
KNR 231/511/1 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6?cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
m2
71,49
8
Dojazd
8.1
KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20?cm
m2
340,12
8.2
KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu?10?cm
m2
340,12
8.3
KNR 231/104/2
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1?cm zagęszczenia
KROTNOŚĆ = 2
m2
340,12
8.4
KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3?cm
m2
340,12
8.5
KNR 231/401/1
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20?cm, grunt kategorii I-II
m
113,20
8.6
KNR 231/407/1
Obrzeża betonowe, 20x6?cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m
113,20
8.7
KNR 231/511/1 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6?cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
m2
340,12

Wykonawca udzieli na wykonane roboty 60 miesięcznej gwarancji.

Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe
45442100-8 - Roboty malarskie
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331110-0 - Instalowanie kotłów
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Miejsce i termin składania ofert: 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej

1.1. Propozycję cenową należy złożyć w Sekretariacie Gminy Medyka z/s Medyka 288, 37-732 Medyka p. Nr 43 I p. osobiście, pocztą lub mailem w terminie do dnia 15 lutego 2018 r., do godz. 15.00
Termin składania:2018-02-15
Miejsce i termin realizacji:medyka@medyka.itl.pl
3. Wymagany termin realizacji umowy do dnia 31 lipca 2018 r.
Wymagania:zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać propozycję przed upływem terminu jej składania.

1.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi :

uwzględniać wszystkie zobowiązania,
być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
obejmować całość zamówienia (w cenę należy wliczyć wartość dostawy/usługi/roboty budowlanej w oparciu o ceny jednostkowe i przewidywane ilości ujęte dla przedmiotu zamówienia oraz obowiązujący podatek od towarów i usług VAT)

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres trwania umowy.

Przy wyborze najkorzystniejszej propozycji Zamawiający przyjmie kryterium :
cena - 100 %
4. Wykonawca wraz z propozycją cenową winien załączyć kosztorys ofertowy uproszczony, w który zawierać winien ilości z załączonego przedmiaru, cenę jednostkową i wartość pozycji.
5. Zamawiający udostępni teren budowy w przypadku chęci sprawdzenia przez wykonawcę zaawansowania prac wykonanych, udostępniona zostanie na życzenie wykonawcy, także dokumentacja projektowa po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym .
6. Wykonawcę, którego propozycja cenowa zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o terminie podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
Kod CPV:45421000-4, 45450000-6, 45442100-8, 45311200-2, 45330000-9, 45331110-0
Numer dokumentu:BiD.271.2.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: