Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17553766 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-25
Przedmiot ogłoszenia:

Budowa trasy rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego infrastruktury rowerowej

Województwo małopolskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-07-10
Kod CPV:45233162-2,45111200-0,45111250-5,45111291-4,45233222-1,45232130-2,45232451-8,45233220-7,34922100-7,71320000-7
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - konstrukcje inżynierskie
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - architektoniczne
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • projekty - organizacja ruchu
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • niwelacje terenu roboty ziemne