Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Budowa wiaty samochodowej
Organizator:Straż Miejska m.st. Warszawy
Adres: Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL5252248481
E-mail:
Strona www:https://strazmiejska-waw.logintrade.net
Opis:Budowa wiaty samochodowej w siedzibie Straży Miejskiej przy Ul. Sołtyka 8/10
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty samochodowej w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy, zlokalizowanej przy Ul. Kajetana Sołtyka 8/10 w Warszawie.
2. Wymagania oraz charakterystyczne parametry, określające zakres robót budowlanych, sformułowano w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
3. Wykonawca przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu ma obowiązek odbyć wizję lokalną, w celu zapoznania się z zakresem robót składających się na przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Budowa wiaty samochodowej w siedzibie Straży Miejskiej przy Ul. Sołtyka 8/10 CPV/Indeks 1 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://strazmiejska-waw.logintrade.net/zapytania_email,165917,96ff25fd38a62808f340b39bdb6a4451.html

TERMIN SKŁADANIA: 2024-05-29 09:00
Termin składania:2024-05-29
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 80%
2. Gwarancja 20%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Katarzyna Olszewska- Markos
tel:
e-mail: katarzyna.olszewska-markos@strazmiejska.waw.pl
Numer dokumentu:Z73/59119
Źródło: Internet i własne
Załączniki: