Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-01
Przedmiot ogłoszenia:Chirurgiczne maseczki ochronne, jednorazowe
Organizator:Celon Pharma S.A
Adres: Ogrodowa 2A, 05-092 Kiełpin
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. warszawski zachodni
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/2587
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 50/2020/M/BAAP/Z2

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Chirurgiczne maseczki ochronne, jednorazowe 1000 sztuk
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-09-09
Termin składania:2020-09-09
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
warszawski zachodni
Gmina
Łomianki
Miejscowość
Kiełpin
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.02.00-00-0081/18 - Rozwój opartej o technikę Phage Display innowacyjnej platformy produkcji konstruktów bispecyficznych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego bispecyficznego kandydata na lek w terapii cho
Zamówienia uzupełniające
W związku z koniecznością zachowania ciągłości badań Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-01
Data ostatniej zmiany
2020-09-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Załęcka
tel.:
e-mail: anna.zalecka@celonpharma.com
Kod CPV:18143000-3
Numer dokumentu:2020-177-2587, 50/2020/M/BAAP/Z2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: