Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Czyszczenie silosów monoporozowych i gresowych
Organizator:Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie
Adres: Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. opoczyński
Państwo: Polska
NIP:PL5640001666
Telefon / fax:+48 662 170 893
E-mail:
Strona www:https://cersanit.logintrade.net
Opis:Czyszczenie silosów monoporozowych i gresowych [Opoczno, ZP ,,Pomorze"]
Treść zapytania:
Zapraszam do złożenia oferty na: Czyszczenie silosów monoporozowych i gresowych [Opoczno, ZP ,,Pomorze"].
Przebieg prowadzonego postępowania został zawarty w dokumencie 0. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie 1. Przedmiot zamówienia.
Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.
Niemniejsze postępowanie dopuszcza złożenie oferty częściowej i polega na pozostawieniu pustego pola w pozycji danego produktu/usługi z przedmiotu zamówienia, na które Oferent nie składa oferty. Wprowadzenie 0zł jest równoznaczne, że produkt będzie dostarczony za darmo/usługa będzie wykonana za darmo na rzecz Zamawiającego.
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu niniejszego postępowania zakupowego należy kierować za pomocą platformy LOGINTRADE (zadać pytanie może tylko zarejestrowany Oferent).
O dokumenty wymagane, o których mowa w Rozdziale X. SIWZ, jest proszony tylko i wyłącznie Oferent, który wygra postępowanie ofertowe.
Uwaga! W trosce o zachowanie transparentności procesu zakupowego oraz sprawiedliwego traktowania oferentów, platforma LOGINTRADE uniemożliwia otwarcie ofert przed upływem terminu ich składania.
W razie jakichkolwiek problemów z obsługą platformy proszę o kontakt z kupcem prowadzącym postępowanie zakupowe lub bezpośrednio z helpdeskiem Logintrade +48 71-787-35-34,helpdesk@logintrade.net
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Czyszczenie silosów monoporozowych - 14 szt. 1 szt. *
2. Czyszczenie silosów gresowych - 5 szt. 1 szt. *
3. Koszty dodatkowe, inne niż powyżej 1 szt. *
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1544629,1a5fb2e9d11fddda66c1d5c8f8064ad2.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
19- 12- 2023 15: 50
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
03- 01- 2024 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
02- 01- 2024 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1544629,1a5fb2e9d11fddda66c1d5c8f8064ad2.html
Termin składania:2024-01-03
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 60 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Wyrażam zgodę na stosowanie OWZ
Zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa Kupca udzielonego przez Cersanit S.A.
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 60%
Termin płatności - 10%
Termin realizacji - 30%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Małgorzata Mhirsi
tel: +48 662 170 893
e-mail: malgorzata.mhirsi@cersanit.com
Kontakt merytoryczny:
Paweł Lewandowski
tel:
e-mail: pawel.lewandowski@cersanit.com
Numer dokumentu:SRM/324646
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2024-01-02 15:07
Sprostowanie

https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1544629,1a5fb2e9d11fddda66c1d5c8f8064ad2.html

Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2023-12-19

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie

Przemysłowa 5

26-300 Opoczno

NIP: 5640001666

Kupiec:

Małgorzata Mhirsi

tel: +48 662 170 893

e-mail: malgorzata.mhirsi@cersanit.com

Kontakt merytoryczny:

Paweł Lewandowski

tel:

e-mail: pawel.lewandowski@cersanit.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SRM/324646

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania
Czyszczenie silosów monoporozowych i gresowych [Opoczno, ZP „Pomorze”]

Treść zapytania:

Zapraszam do złożenia oferty na: Czyszczenie silosów monoporozowych i gresowych [Opoczno, ZP „Pomorze”].

Przebieg prowadzonego postępowania został zawarty w dokumencie 0. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie 1. Przedmiot zamówienia.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.

Niemniejsze postępowanie dopuszcza złożenie oferty częściowej i polega na pozostawieniu pustego pola w pozycji danego produktu/usługi z przedmiotu zamówienia, na które Oferent nie składa oferty. Wprowadzenie 0zł jest równoznaczne, że produkt będzie dostarczony za darmo/usługa będzie wykonana za darmo na rzecz Zamawiającego.

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu niniejszego postępowania zakupowego należy kierować za pomocą platformy LOGINTRADE (zadać pytanie może tylko zarejestrowany Oferent).

O dokumenty wymagane, o których mowa w Rozdziale X. SIWZ, jest proszony tylko i wyłącznie Oferent, który wygra postępowanie ofertowe.

Uwaga! W trosce o zachowanie transparentności procesu zakupowego oraz sprawiedliwego traktowania oferentów, platforma LOGINTRADE uniemożliwia otwarcie ofert przed upływem terminu ich składania.

W razie jakichkolwiek problemów z obsługą platformy proszę o kontakt z kupcem prowadzącym postępowanie zakupowe lub bezpośrednio z helpdeskiem Logintrade +48 71-787-35-34,helpdesk@logintrade.net

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Czyszczenie silosów monoporozowych – 14 szt. 1 szt. *
2. Czyszczenie silosów gresowych – 5 szt. 1 szt. *
3. Koszty dodatkowe, inne niż powyżej 1 szt. *

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Termin płatności: 60 dni

Miejsce dostawy: siedziba

Koszt transportu: po stronie dostawcy

Wyrażam zgodę na stosowanie OWZ

Zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa Kupca udzielonego przez Cersanit S.A.

Kryteria oceny oferty

Cena - 60%

Termin płatności - 10%

Termin realizacji - 30%

Dodatkowe warunki formalne:

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Czyszczenie silosów monoporozowych i gresowych [Opoczno, ZP „Pomorze”]"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. Usuwanie materiału podczas czyszczenia 2023-12-28 11:12

Tytuł pytania:

Treść pytania:

Odpowiedź:

Dodatkowe pytania do oferty

1. Czy zgadzacie się Państwo na sposób i termin płatności w postaci przelewu, z terminem płatności 60 dni kalendarzowych?
(Pytanie zamknięte)

Jaki jest ogólnie termin rozpoczęcia realizacji prac od złożenia zamówienia/podpisania umowy [wyrażony w dniach kalendarzowych]?
(Pytanie otwarte)

Czy jest możliwy termin realizacji prac dla pozycji 1 między 03.01.2024 a 31.01.2024?
(Pytanie zamknięte)

Czy jest możliwy termin realizacji prac dla pozycji 2 między 15.01.2024 a 31.01.2024?
(Pytanie zamknięte)

Jaki jest czas realizacji zadania [wyrażony w dniach kalendarzowych] dla pozycji 1, a jaki dla pozycji 2?
(Pytanie otwarte)

Opis planowanych prac wraz z użytym sprzętem.
(Pytanie otwarte)

Czy Państwa kadra kierownicza i cała załoga posiadają właściwe uprawnienia potrzebne do realizacji powierzonych zadań wymagane przez przepisy prawa?
(Pytanie zamknięte)

Czy pracownicy delegowani do realizacji prac posiadają obowiązujące uprawnienia alpinistyczne?
(Pytanie zamknięte)

Czy zapoznali się Państwo z Załącznikiem nr 1. Silosy?
(Pytanie zamknięte)

Czy byli Państwo na wizji lokalnej?
(Pytanie zamknięte)

Czy mają Państwo świadomość, że utylizacja odpadów jest po stronie Zamawiającego?
(Pytanie zamknięte)

Czy Państwa oferta handlowa jest ważna do 31.01.2024?
(Pytanie zamknięte)

Jakie posiadają Państwo referencje i/lub doświadczenie w tego typu pracach?
(Pytanie otwarte)

Załączniki:

0_ SIWZ_Cersanit.pdf
229919 kB

1_ Przedmiot zamówienia_SRM324646.pdf
236495 kB

Załącznik nr 1_ Silosy.pdf
69663 kB

2_ Pełnomocnictwo Kupca_Małgorzata Mhirsi.pdf
1805530 kB

3_ Klauzula informacyjna RODO.pdf
140851 kB

Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
19- 12- 2023 15: 50
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
03- 01- 2024 12: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
02- 01- 2024 09: 00

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.