Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-14
Przedmiot ogłoszenia:Dekoracja świąteczna
Organizator:Miasto Będzin
Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
Województwo / powiat: śląskie, pow. będziński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 267 70 41
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2019/2020.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie Wydział Rozwoju Miasta

42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 (opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania)

lub e-mailem: karol.hagno@um.bedzin.pl (skany dokumentów).

Termin składania ofert upływa dnia 18.10.2019 r. godz. 12:00.
Termin składania:2019-10-18
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od daty zawarcia umowy do 26.01.2020 r., przy czym:

1. Montaż wszystkich dekoracji świątecznych objętych umową oraz ich uruchomienie od daty zawarcia umowy do dnia 4.12.2019 r.

2. Odłączenie oraz demontaż wszystkich elementów dekoracji świetlnej w terminie od 17.01.2020 r. do 26.01.2020 r.
Numer dokumentu:WRM-RSiIM.7013.2.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: