Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-09
Przedmiot ogłoszenia:Docieplenie ściany wschodniej
Organizator:Zespół Szkół Nr 1
Adres: ul. Racławicka 23,, 32-200 Miechów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. miechowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (041) 383-10-89 sekretariat
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE
Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zadania:
Docieplenie ściany wschodniej ( od ul. Sobieskiego) budynku szkoły przy ulicy
Sobieskiego 8.
opis zamówienia
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 16.08.2018r. godz. 10.00
Miejsce składania ofert: sekretariat szkoły ; Zespół Szkół Nr 1 32 -200 Miechów,
ul. Racławicka 23
Termin składania:2018-08-16
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania prac - do dnia 20 października 2018r.
Wymagania:Forma składania ofert: pisemna.
,,Oferta na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie".
Wzór oferty i przedmiar robót do pobrania w sekretariacie lub księgowości szkoły w
Miechowie, ul. Racławicka 23 w godzinach od 8.oodo 15.oo
W ofercie należy ująć pełny zakres robót określony w przedmiarze robót wykonany z
materiałów budowlanych określonych przedmiarem robót lub materiałów równoważnych.
Kontakt:Informacje szczegółowe na temat zamówienia i przedmiar robót dostępne są: u kierownika
gospodarczego szkoły -
p. Andrzej Jędras , tel. 41 38 319 47
Źródło: Internet i własne
Załączniki: