Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-18
Przedmiot ogłoszenia:Dokumentacja techniczna odtworzenia lokalu mieszkalnego
Organizator:PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o
Adres: ul. Lindego 6, 60-573 POZNAŃ
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 847 71 75 tel. 61 847 32 43, tel. 513-038-034
E-mail:
Opis:Temat Dokumentacja techniczna odtworzenia lokalu mieszkalnego

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Dąbrowskiego 88 w Poznaniu (Zamawiający)
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji
technicznej odtworzenia lokalu mieszkalnego nr 10 w poniższym zakresie prac:
1. Wykonanie inwentaryzacji mieszkania
2. Wykonanie oceny stanu technicznego:
o stropu
o ścian nośnych i działowych
o posadzki
o stolarki okiennej
o stolarki drzwiowej
3. Określenie zakresu prac remontowych niezbędnych do odtworzenia lokalu mieszkalnego
4. Wykonanie przedmiaru robót na podstawie przyjętego zakresu robót
POWIERZCHNIA LOKALU MIESZKALNEGO: 73 m2
Miejsce i termin składania ofert: - termin przesyłania ofert: do 30.04.2020 r.
Termin składania:2020-04-30
Miejsce i termin realizacji:- miejsce realizacji zamówienia: ul. Dąbrowskiego 88/10; Poznań
Wymagania:Uwagi:
- oferta musi zawierać potwierdzenie ważności min. 6 miesięcy
- dokumentacja zdjęciowa - załącznik nr 1
Oferty prosimy kierować :
? drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
? osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.
Kontakt:Osoba do kontaktu:
Dawid Dudzik
tel. 513-038-034
email: dawid.dudzik@palatyn.pl
Numer dokumentu:D88/2020/02
Źródło: Internet i własne