Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19235713 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-12
Przedmiot ogłoszenia:Doposażanie placów zabaw
Organizator:Urząd Miejski w Maszewie
Adres: Pl. Wolności 2, 72-130 Maszewo
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel : +48 91 402 33 80 +48 91 418 78 43 Fax : +48 91 418 75 06
E-mail:
Opis:Doposażanie placów zabaw na terenie Gminy Maszewo
2. Przedmiot zamówienia:
zakup wraz z transportem i montażem urządzeń zabawowych w tym:
huśtawka równoważnia podwójna ,,ważka"-l szt.
bujak sprężynowy-2 szt.
zestaw zabawowy składający się z zjeżdżalni z daszkiem, drabinki, przeplotni, belki balansującej, pomostu, zegara, gry kółko i krzyżyk -1 szt.
huśtawka podwójna (1szt. siedzisko huśtawkowe płaskie i 1 szt. siedzisko huśtawkowe gumowe koszyk)
i bocianie gniazdo- 2 szt.
karuzela trójramienna z siedziskami -1 szt.
Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że urządzenia spełniają europejskie normy bezpieczeństwa.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do 15 maja 2020 r. do godziny 14.00 na adres e mail: urzad@maszewo.pl
Termin składania:2020-05-15
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: do 29 maja 2020 r.
Wymagania:5. Warunki płatności: Przelew
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.
9. Wykaz wymaganych dokumentów:
- Formularz ofertowy
- Co najmniej 3 referencje z realizacji zadań o podobnym charakterze (wykonanie placów zabaw).
- Certyfikaty dla urządzeń ujętych w składanej ofercie.
10. Postanowienia ogólne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Maszewo z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
Kontakt:6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marta Gibka
Źródło: Internet i własne
Załączniki: