Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14750404 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostarczenie urządzania Wideościany wykonanej w technologii modułów LED
Organizator:Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie
Adres: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +(48 22) 536 70 70 fax: +(48 22) 536 70 04
E-mail:
Opis:Zapytanie szacunkowe dotyczące dostarczenia urządzania Wideościany wykonanej w technologii modułów LED zgodnej z charakterystyką zamieszczoną w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia

W związku z prowadzeniem działań mających na celu promocję Polski i jej walorów turystycznych na targach, konferencjach i innych imprezach branży turystycznej, Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące przygotowania urządzenia multimedialnego Wideościany mającego za zadanie wspierać tego typu działania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesyłać mailem na adres: krzysztof.niedziałek@pot.gov.pl do dnia 24 stycznia 2018 roku do godz. 12:00.
Termin składania:2018-01-24
Wymagania:Złożona oferta powinna zawierać następujące informacje:

Szacowany koszt przygotowania urządzenia (PLN, brutto)
Czas realizacji (określony w tygodniach)
Źródło: Internet i własne
Załączniki: